Zmarł kol. Stanisław Klich

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w wieku 77 lat odszedł do „Krainy Wiecznych Łowów” nasz Kolega i Przyjaciel Kol. Stanisław Klich wieloletni członek Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Łeba.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Kościele WNMP w Łebie, w piątek 23.07.2021, o godz. 12:00.

Zarząd Koła

Nowy Prezes Koła Łowieckiego „Nowy Bór”

Prezes Bogumił BanaszakDecyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego „Nowy Bór” w Łebie, nowym prezesem został kol. Bogumił Banaszak.

Zmarł Prezes Koła kol. Henryk Ruszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do krainy wiecznych łowów odszedł nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega, towarzysz wspólnych, niezapomnianych łowów i spotkań, wieloletni Prezes Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Henryk Ruszewski.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Kościele Św. Jakuba w Łebie we wtorek 09.06.2020, o godz.13:00.

Niech wdzięczna pamięć o Nim pozostanie wśród nas a Knieja szumi nad Jego mogiłą.

Podziękowania dla KŁ „Nowy Bór”

Plan polowań 2018/2019

Plan polowań dostępny TUTAJ (kliknij)

8 Mistrzostwa w wabieniu i polowaniu na drapieżniki

17 lutego 2018 po raz ósmy na terenie obwodu Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Łeba odbyły się Okręgowe mistrzostwa w wabieniu i polowaniu na drapieżniki. W tym roku, mistrzostwa zostały zorganizowane wspólnie z Kołem Łowieckim „Cyranka” Lębork. Polowanie prowadził Łowczy Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Łeba, kol. Jan Kondratowicz oraz kol.Jan Domaros, Łowczy Koła Łowieckiego „Cyranka” Lębork.

W czasie polowania pozyskano razem 7 lisów. Królem polowania został kol. Jacek Jaśkiewicz, a vice-królem kol.Arkadiusz Hałas. Nagrodę dla zwycięzcy oraz znaczki okolicznościowe dla uczestników wręczył łowczy okręgowy kol.Marian Wilczewski. Po wspólnych łowach, myśliwi uczestniczyli w biesiadzie.

Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Koło Łowieckie „Nowy Bór” Łeba, Koło Łowieckie „Cyranka” Lębork oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku.

Galeria z polowania TUTAJ (kliknij)

Plan polowań – sezon 2017/2018

Plan polowań dostępny TUTAJ (kliknij)

Okresy polowań (po zmianach z 01.08.2017r.)

1. Okresy polowań na zwierzęta łowne:

1) jelenie szlachetne:

a) byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

2) jelenie sika (byki, łanie i cielęta) – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

3) daniele:

a) byki – od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia;
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

4) sarny:

a) kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

5) dziki:– przez cały rok;

6) muflony:

a) tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

7) borsuki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

8) tchórze i kuny (leśne i domowe) – od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

9) lisy – od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub
kuropatwy – przez cały rok;

10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze – przez cały rok;

11) piżmaki – od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;

12) zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

13) bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

14) kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

16) gęsi:

a) zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;

17) łyski – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

18) gołębie grzywacze – od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

19) słonki – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

20) jarząbki – od dnia 1 września do dnia 30 listopada;

21) szakale złociste – od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok (obowiązuje od 1.03.2019).

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

4. Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Informujemy, że Zarząd Koła Łowieckiego „ Nowy Bór ” w Łebie na podstawie Statutu Koła
zwołuje na dzień 21 maja 2017 r. godz. 10:oo Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie sięw stanicy myśliwskiej w Stęknicy. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

7 Mistrzostwa w wabieniu i polowaniu na drapieżniki

11 lutego 2017, już po raz siódmy, na terenie obwodu Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Łeba odbyły się Okręgowe mistrzostwa w wabieniu i polowaniu na drapieżniki. W tym roku, po raz pierwszy, część myśliwych polowała także na terenie obwodu Koła Łowieckiego „Gryf” Słupsk. Polowanie prowadził Łowczy Koła Łowieckiego „Nowy Bór” Łeba, kol. Jan Kondratowicz wraz z kol.Mateuszem Michałowskim z Koła Łowieckiego „Gryf” Słupsk.

W polowaniu wzięło udział 15 myśliwych z 9 kół łowieckich. Mistrzostwa rozpoczęły się o godzinie 7:00 zbiórką i odprawą. Myśliwi wylosowali mapki z rejonami polowań. Następnie członkowie koła łowieckiego Nowy Bór rozwieźli uczestników polowania do wylosowanych rejonów. O godzinie 11:30 zakończyła się I tura polowania. W czasie jej trwania pozyskano 3 lisy, oddano 12 strzałów. Uczestnicy ponownie spotkali się stanicy myśliwskiej, gdzie zjedli ciepły posiłek i podzieli się wrażeniami z porannego wyjścia w łowisko. O godzinie 13:30 nastąpiło ponowne losowanie łowisk i rozpoczęła się popołudniowa część polowania. O godzinie 17:30 nastąpiło zakończenie mistrzostw, podsumowanie i ogłoszenie zwycięzcy.

Łącznie w dwóch turach polowania pozyskano 6 lisów i oddano 23 strzały. Królem polowania został kol. Krzysztof Celuch z Koła Łowieckiego „Diana” Warcino (2 lisy). I vice-królem został Łukasz Paduch (Koło Łowieckie „Leśna Polana: Sławno, 2 lisy), a II vice-królem Jan Kondratowicz Jr (1 lis, Koło Łowieckie „Nowy Bór” Łeba). Nagrodę dla zwycięzcy oraz znaczki okolicznościowe dla uczestników wręczył łowczy okręgowy kol.Marian Wilczewski. Pamiątkowe albumy zostały ufundowane przez Lasy Państwowe. Po wspólnych łowach, myśliwi uczestniczyli w biesiadzie. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Koło Łowieckie „Nowy Bór” Łeba, Koło Łowiecki „Gryf” Słupsk oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku.

Galeria z polowania TUTAJ (kliknij)

Lista myśliwych:

Marian Makarewicz (Gwardia Słupsk)

Jacek Jaśkiewicz (Wilk Słupsk)

Jacek Kotlarek (Darz Bór Słupsk)

Arkadiusz Hałas (Darz Bór Słupsk)

Łukasz Paduch (Leśna Polana Sławno)

Marcin Przyniak (Leśna Polana Sławno)

Marcin Piwka (Ostoja Mikorowo)

Wojciech Wasilewski (Diana Warcino)

Adrianna Celuch (Diana Warcino)

Krzysztof Celuch (Diana Warcino)

Łukasz Grzenkowski (Żbik Siemierowice)

Marek Bułka (Żbik Siemierowice)

Franciszek Kondratowicz (Nowy Bór Łeba)

Jan Kondratowicz Jr (Nowy Bór Łeba)

Jerzy Grynia (Koszalin)