Historia

W dniu 25 kwietnia 1999 r.w Nowęcinie u Kol. Kondratowicza odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Bór” w Łebie. Po raz pierwszy pada wtedy pytanie, czy w istniejącym stanie rzeczy celowym nie byłoby dokonanie podziału Koła, skoro do takiego nieformalnego podziału faktycznie już doszło. Zarząd nie czyni jednak w ciągu kolejnego sezonu łowieckiego żadnych kroków zmierzających do dokonania podziału, zakładając, jak się później okaże błędnie, że atmosfera w Kole ulegnie poprawie.

Testem w tej sprawie miało być najbliższe, wyborcze tym razem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 7 maja 2000 r. w Nowęcinie u Kol. Kondratowicz. Ustępujący członkowie Zarządu w tym stanie rzeczy poważnie rozważają zamiar zrezygnowania z dalszego kandydowania. Ostatecznie jednak decydują się na reelekcje, stawiając sobie jako podstawowy cel – dokonanie podziału Koła. Zostają wybrani na kolejną kadnecje, następuje jedynie zmiana sekretarza, którym zostaje Kol. Eugeniusz Stasiuk oraz wybrany zostaje jako piąty członek Zarządu Kol. Stanisław Bronk (na funkcję podłowczego). Koledzy: Ruszewski, Kondratowicz i Mach swój cel postanawiają urzeczywistnić. We wrześniu dochodzi do wielu konsultacji z członkami Koła, które utwierdzają ich w słuszności podjętego zadania. Na dzień 1 października 2000 r. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które tradycjynie już odbywa się u Kol. Kondratowicza w Nowęcinie. Większość członków koła głosuje za podziałem. Do nowego Koła, które będzie prowadziło gospodarkę łowiecką w obwodzie nr 2 przechodzi 23 myśliwych oraz 2-ch kandydatów.

W dniu 1 października 2000 r. dochodzi również do pierwszego założycielskiego Walnego Zgromadzenia nowo powstałego Koła, które przybiera nazwę „NOWY BÓR”, wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
Radość członków „Nowego Boru” nie miała granic, przez wiele godzin w 1 października 2000 r. jej świadkami były mury pałacu w Nowęcinie.
Kolejne dni były dla Zarządu ogromnie pracowite. W ciągu 5 dni dokonali wszystkich czynności niezbędnych do zarejestrowanie nowego Koła. Prace związane z podziałem Koła „Bór” trwały jeszcze przez kilka tygodni – miały one jednak już tylko związek z podziałem majątku. Ostateczne rozliczenie z Kołem „Bór” nastąpiło w grudniu 2000 r.

Członkowie założyciele Koła Łowieckiego „Nowy Bór”

Banaszak Bogumił
Banaszak Przemysław
Bronk Stanisław
Cichocki Jerzy
Falkowski Franciszek
Falkowski Zbigniew
Gromowski Bronisław
Jaworski Zbigniew
Klich Stanisław
Kondratowicz Jan
Kondratowicz Stanisław
Kozłowski Zbigniew
Mach Roman
Obreda Danuta
Pisarski Leszek
Rawa Jeremi
Ruszewski Henryk
Ruszewski Roman
Stasiuk Eugeniusz
Stasiuk Włodzimierz
Walerowicz Jan
Zblewski Roman
Zblewski Tadeusz

Pierwszy Zarząd Koła Łowieckiego „Nowy Bór”

Prezes – Ruszewski Henryk
Łowczy – Kondratowicz Jan
Skarbnik – Mach Roman
Sekretarz – Franciszek Falkowski

Pierwsza Komisja rewizyjna Koła Łowieckiego „Nowy Bór”

Przewodniczący – Kozłowski Zbigniew
Członek – Bogumił Banaszak
Członek – Stanisław Bronk

Pierwsze zezwolenie na odstrzał