II Okręgowe Mistrzostwa w polowaniu na drapieżniki

Zarząd Koła łowieckiego „Nowy Bór” w Łebie informuje, że w dniu 28.01.2012 zostaną zorganizowane II Okręgowe Mistrzostwa w polowaniu na drapieżniki.

Program imprezy:

•7 00 – zbiórka w stanicy myśliwskiej Koła łowieckiego „Nowy Bór” w Stęknicy odprawa losowanie rewirów

•7 30 – wyjazd do rewirów

•12 00 – powrót do stanicy, posiłek

•13 30 – ponowne losowanie rewirów, wyjazd do łowiska

•17 30 – zakończenie polowania

•18 00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, biesiada

Regulamin

§1 – W Okręgowych Mistrzostwach w polowaniu na drapieżniki udział biorą wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację członkowską

§2 – Używane mogą być wyłącznie wabiki imitujące kniazienie zająca lub pisk myszy, nie wolno używać wabików elektronicznych.

§3 – Każdy z uczestników losuje rewir polowania

§4 – W czasie polowania można zmieniać stanowiska w ramach swojego rewiru, należy zwracać uwagę, aby nie przeszkadzać innym polującym.

§5 – Punktacja: Lis 1 punkt, Jenot 1 punkt, pozostałe drapieżniki 0,5 punkta

§6 – O kolejności decyduje:
– ilość pozyskanych przez wabiącego lub jego podprowadzającego drapieżników na pokocie
– w przypadku pozyskania jednakowej ilości drapieżników większa ilość lisów
– w przypadku równej ilości lisów większa ilość liszek
jeśli i te wskaźniki będą jednakowe, o kolejności decyduje czas pozyskania pierwszej sztuki

§7 – O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator, chyba że zostaną one doprecyzowane w czasie odprawy przed Mistrzostwami

Informacje oraz zapisy: 604 05 48 78 oraz leba@nowybor.pl