Walne zgromadzenie

Dnia 21.04.2010 o godzinie 10 w Stęknicy odbędzie się Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nowy Bór”