Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013

Informujemy, że zarząd koła na podstawie §31 Statutu Koła Łowieckiego „Nowy Bór” w Łebie, zwołuje na dzień 26 maja 2013 r. o godz. 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w stanicy myśliwskiej w Stęknicy.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Zarząd Koła